Nhạc TCS chủ ý ở lời. Có nhiều lời khiến người nghe phải suy nghỉ và nếu còn sống thì chính ông cùng phải.....suy nghỉ. Trước 1975, ông sáng tác bài nhạc "Gia Tài Của Mẹ", trong đó có câu như sau: 1000 năm nô lệ giặc... (Xem thêm)

Phạm Quý Đôn

Công nhận,không biết tình cờ hay không mà trùng hợp thật.Trước nay không để ý,nay bạn viết,đọc mới thấy giật mình.Trịnh Công Sơn,người tình lãng du của mọi thời đại,là con người vốn giàu triết lý ,suy niệm rất lạ và sâu sắc về nhân sinh ,mang hơi hướng thần học.Ví như: Hạt bụi nào hóa...
(Xem thêm)