• Cố gắng duy trì ít nhất một khoảng cách 3 feet (khoảng một mét) giữa đồ nội thất và các nguồn sưởi ấm. • Đặt đồ nội thất của bạn tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Các đồ này sẽ bị bạc màu dần theo thời... (Xem thêm)

rfgrfgfdg

Da thật chúng ta thấy trên các sản phẩm ngày nay là da động vật đã trải qua một quá trình xử lý gọi là thuộc da. Mục đích của quá trình này là loại bỏ các phần mỡ và thịt còn xót lại trên tấm da sau đó nhuộm màu da. Quá trình thuộc da tùy theo công nghệ mà gồm nhiều...
(Xem thêm)