anh tôi có điện thoại samsung galaxy note, muốn máy laptop dùng được internet thông qua điện thoại đó thì làm ntn ?

thu

Samsung trang bị cho Galaxy một ứng dụng khá độc đáo đó là Kies air - cho phép kết nối PC đến điện thoại qua Wifi và quản lý trên trình duyệt web. Bạn có thể sử dụng Kies Air không cần đến phần mềm PC hoặc kết nối USB. Kies Air cho phép máy tính kết nối đến điện thoại, lấy các...
(Xem thêm)