Em đang dùng điện thoại Samsung Galaxy Note 2, vậy em có thể dùng đồng hồ thông minh này được không?