Chào các bác Quanh đi quẩn lại vài chỗ ngắm điện thoại thấy kết em Note 4 quá định xúc nó về đểg sài , mua điện thoại hay trả một lần luôn cũng ok cả, thực ra em cũng không dư giả lắm . Không biết tại thời điểm này còn... (Xem thêm)