Thu Hương

Xin chào, Hồi xưa...chỉ mỗi Đàn ông là có hai mặt trận để tỏ rõ bản lãnh ( ngày nay khác rồi ) đấng mày râu, 1/ Là bôn ba xông xáo trong xã hội. 2/ Giữ gìn sự toàn vẹn Gia đình. Vì ngày nay khác rồi, cho nên ở mặt trận (1) có thể giữ nguyên nét khí phách vốn dĩ của Hắn...nhưng......
(Xem thêm)