Em đã tốt nghiệp TCCN ngành quản trị nhà hàng khách sạn, nhưng bây giờ em có hướng đi khác em muốn đi dạy học cho tiểu học, em phải học nghiệp vụ gì và khi hoàn thành xong khóa học em có thể xin vào các trường tiểu học dạy được... (Xem thêm)