tại sao khi nghiên cứu về tiền tệ thì C.Mac đưa ra tiền tệ thực hiện được " Chức năng tiền tệ thế giới" nhưng theo quan điểm lý luận hiện đại thì tiền tệ ngày nay không đảm bảo được " chức năng tiền tệ thế... (Xem thêm)

thu

Tiền tệ thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi tiền tệ thực hiện bốn chức năng thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, phương tiện tích lũy ở phạm vi ngoài quốc gia, nói cách khác là đồng tiền của một nước thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi...
(Xem thêm)
Mình năm nay 15T. Mình đang có thể cơ hội để làm chuyện đó với một cô gái 17T. Nhưng em muốn chắc chắn cô ta chưa quan hệ với ai (vẫn còn trinh). Em hỏi người đó chả nói gì cả, nên em muốn hỏi làm thế nào để em biết được điều... (Xem thêm)

Huỳnh Trung Học

Nếu cô ấy không còn"cái quý giá" thì sao?Ngày nay, có thể vá cả "cái ngàn vàng" đấy bạn ạ. Thật giả là ở tấm lòng thôi, đợi khi đủ tuổi là tốt nhất.