Sản phẩm nổi bật
Công trường xây dựng nơi tôi quản lý có rất nhiều bẫy (cọc mốc bê tông, cọc tre) khuất tầm quan sát mà thậm chí cảm biến lùi cũng không báo được, anh em quay xe hay ủi cọc mốc lắm (Dinh Ha). Nhờ người dẫn hướng "xi... (Xem thêm)

pq

[b] Quan sát giúp cho người lái xe[/b] Trước hết người phụ giúp định hướng cho lái xe cần phải yêu cầu lái xe hạ kính xuống để có thể giao tiếp được. Tiếp theo, cần phải biết được các góc khuất mà lái xe thường khó quan sát hơn, thường là phía bên phải và các góc thấp hoặc cao nhất của...
(Xem thêm)