Ha Minh Do

Trích dẫn: Từ bài viết của nguyentrx Đảng CSVN là đảng cầm quyền, do dân và vì dân.
Chào cả nhà, cho thể giúp em câu này được không ạ? ''Cho biết Cơ sở lý luận cho việc vận dụng quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử - cụ thể trong nghiên cứu sự thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945''. Em cảm ơn nhiều ạ

Nãi Nãi

Nếu bạn rảnh bạn có thể tham khảo bài viết này nhé https://vatgia.com/hoidap/4808/391652/phan-tich-quan-diem-toan-dien-cho-vi-du.html