tại sao khi nghiên cứu về tiền tệ thì C.Mac đưa ra tiền tệ thực hiện được " Chức năng tiền tệ thế giới" nhưng theo quan điểm lý luận hiện đại thì tiền tệ ngày nay không đảm bảo được " chức năng tiền tệ thế... (Xem thêm)

thu

Tiền tệ thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi tiền tệ thực hiện bốn chức năng thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, phương tiện tích lũy ở phạm vi ngoài quốc gia, nói cách khác là đồng tiền của một nước thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi...
(Xem thêm)
Nội dung Phấn trang điểm dưỡng da chống nắng Benoa Hàn quốc Hầu hết chúng ta nghĩ rằng kem chống nắng chỉ cần vào mùa hè, nhưng thật ra kem chống nắng cũng rất quan trọng vào mùa đông. Bạn có biết rằng gần 80%... (Xem thêm)