Mình đang băn khoan giữa Kaspersky và Bkav. Các bác tư vấn xem điểm mạnh yếu của từng sản phẩm. Các bác nhận xét khách quan vào nha.

thuy linh

Kaspersky là phần mềm ngoại yều cầu cấu hình máy phải mạnh xài được còn Bkav thì với mọi cấu hình dù thấp vẫn sử dụng thoải mái tuy nhiên Bkav khởi động cùng windowns chậm hơn so với Kaspersky. Đây là hai phần mềm thương mại được ưa chuộng nhất hiện nay...