Hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động " Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành thích trong giáo dục"

Hà Trung Kiên

1. Quan điểm, chủ trương đúng. 2. Cách thực hiện chủ trương và mong muốn thực hiện chủ trương đó thì không đúng. 3. ...xin mời đóng góp tiếp....[;;)]
mình cọi trong này có 1 bài rồi nhưng sợ nhiều người vô dây lấy nên máy bạn làm giup mình 1 bài nưa nha. hôm nay tra loi luôn nha.

luong ngoc quyen

Bạ tam khảo bài viết này xem sao nhé rồi làm dàn bài cho mình. Chúc bạn thành công! Nhân loại đã bước vào thế kỷ 21, thế kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ 3. Trong bối cảnh chung của một kỷ nguyên mới, của thế giới và của đất nước sau 15 năm đổi mới, giáo dục Việt Nam cũng đang đứng trước...
(Xem thêm)