Sản phẩm nổi bật
Tôi có mua 1 thanh USB 64MB ở cửa hàng Phong Vũ. Trong phần hướng dẫn kèm theo có nói không cần cài driver cho WinMe nhưng không hiểu vì sao mà thiết bị của tôi không thể nhận được USB này, trong khi các cổng USB trên máy tính của... (Xem thêm)

hanghieu99

Đúng là WinMe có hỗ trợ một số dòng USB mà không cần cài driver. Nhưng cũng có một vài model USB phải cài driver thì máy tính mới hiểu được. Vì bạn không cho chúng tôi biết dòng sản phẩm mà bạn đang sử dụng là loại gì nên không thể cho địa chỉ để bạn tải driver về. Theo kinh nghiệm của...
(Xem thêm)