Biến cố nào trong cuộc đời Nguyễn Trãi đã đưa tác giả tứ 1 người trí thức phong kiến yêu nước trở thanh nhà chính trị, ngoại giao, nhà thơ, nhà văn lớn?

khach02

Câu hỏi của bạn khó quá. Vì mình học lịch sử và văn học ko được giỏi nên mình chịu thôi [:)]