Sản phẩm nổi bật
Máy tính của tôi hỗ trợ siêu phân luồng cho nên tôi đem thanh RAM có ký hiệu A2004 đến Công ty Phong Vũ để mua thanh RAM giống y hệt như thanh RAM trên. Công ty đã bán cho tôi thanh RAM có ký hiệu A2005. Sau khi đem đi bảo hành,... (Xem thêm)

caiui

Nếu sản phẩm bạn mua không quá một tuần, bạn có thể liên hệ lại công ty, chúng tôi sẽ đổi sản phẩm khác hoặc hoàn trả lại tiền cho bạn. Nếu sản phẩm mua đã hơn một tuần, theo quy định công ty, chúng tôi không đổi sản phẩm cho khách hàng, mong bạn thông cảm!