Trong phòng net có 30 máy, mình vào phòng net đó chơi một máy bất kì. Giả dụ mình đang ngồi ở máy 10 và mún nói chuyện bằng cách gởi văn bản ( như chát ) qua máy 15 thì phải làm sao ( trong mạng lan hoặc gửi thông qua mạng... (Xem thêm)

BT

Làm sao để biến PC thành máy chủ cung cấp dịch vụ, câu hỏi của bạn khá hay! Thấy cũng nhiều reply rồi, nhưng mình có ý thế này. 1. Nguyên tắc để có một máy chủ cung cấp dịch vụ: - Một đường kết nối INternet - Một địa chỉ IP (tĩnh càng tốt, động thì dùng dynamic DNS - vd:...
(Xem thêm)