Đại Phan

Điểm yếu nhất của thanh kiếm chính là đằng chuôi. Thế mà thanh kiếm này lại không có chuôi. Phụ nữ sắc sảo có thể khiến người đàn ông vinh danh, cũng có thể khiến cho khuynh gia bại sản. Người vụng về sử dụng thanh kiếm không chuôi chẳng khác...
(Xem thêm)