Sản phẩm nổi bật
Xin chào quý anh chị! Em đang được giao nhiệm vụ làm một bản kế hoạch thành lập một phòng Marketing. Vì chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực này nên em chưa hình dung được phòng đó bao gồm những bộ phận nhỏ... (Xem thêm)

Pham Hiền

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING File download có thể bị thay đổi, nếu là tài liệu bạn cần, hãy down về lưu trữ trên máy! Kế hoạch marketing phải rõ ràng, xúc tích và là tài liệu đã được cân nhắc kỹ lưỡng giúp hướng dẫn bạn thực hiện chương trình marketing. Nó nên tập...
(Xem thêm)