Sản phẩm nổi bật
Tôi đọc toa thuôc Ofloxacin được biêt không chỉ định cho trẻ dưới 18tuôi. Cháu tôi chưa được 20 tháng tuổi bệnh, BS Mai V T (Phong mach ơ Chau Thanh Cai Tau Ha)kham dieu tri, chỉ định cho uống Ofloxacin toi ngại qua.Xin cac vi... (Xem thêm)

styles

Ofloxacin là thuốc nằm trong nhóm kháng sinh có tên gọi chung là fluoroquinolon. Nhóm thuốc này khi thử trên súc vật (thử trên chuột) có gây tác dụng thoái hóa sụn hay còn gọi sói mòn sụn ở các khớp chịu trọng lực ở các con vật còn non đang độ phát triển. Vì vậy, nhóm thuốc này được ghi...
(Xem thêm)