Cơ quan tôi đang tìm GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN tối ưu để kết nối họp trực tuyến tại 10 địa điểm và sau này mở rộng ra 50 địa điểm (vị trí địa lý cách xa) . Hiện tại, có những công nghệ mới mà chúng tôi chưa biết... (Xem thêm)

Trần Thị Hạnh

Rất đơn giản, các bạn có thể chọn giải pháp thiết bị đồng bộ, giá thành đâu tư ban đầu tốt, chất lượng ổn định với độ phân giải HD Full. Với giải pháp cung cấp bởi Nhất Nam, sẽ giải quyết cho các bạn các vấn đề sau: - Chi phí đầu tư thấp, cho phép công ty có thể triển khai nhanh,...
(Xem thêm)