Sản phẩm nổi bật

Mai Anh Tuấn

Bạn có thể liên hệ với CIC để sử dụng phần mềm Escon 2012 hoàn toàn miễn phí với rất nhiều tính năng nổi bật Chi tiết tại : www.cic.com.vn
Thông thường thì em thấy mọi người vẫn quản lý chi phí xây dựng bằng kinh nghiệm bản thân + chi phí vật liệu + kích thước ngôi nhà. Em cũng có nghe nói đến các phần mềm quản lý chi phí xây dựng, nhưng liệu chúng có hiệu quả như... (Xem thêm)