thuy linh

Trong quá trình cài nó có hiện thông báo gì ko bạn ?Theo mình bạn nên mang ra các cửa hàng mấy vài chục ngàn thôi, bảo người ta cài cho bạn là okie mà.