Thư mời hợp tác ! Lời đầu tiên ,xin thay mặt tập thể công ty Tân Nguyên ,xin gửi tới quý đối tác lời chúc sức khoẻ và lời chào chân trọng nhất . Công ty Tin Học & Truyền Thông Tân Nguyên được thành lập ngày 14 tháng 10 năm... (Xem thêm)

Xem diem thi 2012

Phần mềm quản lý tài sản và vật tư thiết bị : http://quanlytaisan.info
SAP Business One - Phần mềm có khả năng tích hợp các chức năng cốt lõi trong toàn doanh nghiệp như: mua hàng, bán hàng, tồn kho, sản xuất, tài chính kế toán… SAP Business One có thể đáp ứng những yêu cầu quản lý của... (Xem thêm)

phuongviet

Nếu không nhắc tới Acc Net 9 ERP là một thiếu sót lớn. Phần mềm kế toán Acc Net 9 ERP là một giải pháp quản lý toàn diện cho doanh nghiệp , có thể hỗ trợ toàn bộ doanh nghiệp từ mua hàng, quản lý tồn kho đến bán hàng và quản lý tài chính ...
(Xem thêm)