Sản phẩm nổi bật
Chào các bác, em đang học về cơ khí và cần tìm mua một vài chương trình sau để thực hành vào năm tới : CATIA V5,ADAMS, PATRAN / NASTRAN, LS-DYNA , I-DEAS, ABAQUS, EXCITE, GLIDE, TYCON, PAM-MEDYSA, FLUENT, GAMBIT, ICEM-CFD,... (Xem thêm)

Đặng Nguyên Tuấn

Nếu bạn còn cần FLUENT, và GAMBIT thì liên hệ với mình nha. My phone no. 0907907775. Hay liên hệ qua mail adress: dntuancanti@mail.vaec.gov.vn