Sản phẩm nổi bật
Xin hỏi có ai biết gì về Công ty Tin Học Trẻ Việt Nam không Công ty này bán cho tôi một cái phần mềm rồi bỏ chạy làng luôn chẳng hiểu bọn này làm ăn kiểu gì. Phần mềm tên là Dolphins khi thông báo bản quyền thì lại hiển thị lên... (Xem thêm)

pq

Chào bạn Khi mua 1 phần mềm bao giờ 2 bên cũng cam kết ký vào 1 hợp đồng, 1 bên bán có nghĩa vụ , hướng dẫn làm phần mềm, giải quyết nếu có gi trục trặc. Khi mua bạn nên biết rõ địa chỉ, số đt bên bán, có gì bạn sang thẳng công ty đó để bắt đền.