Sản phẩm nổi bật

Nguyen Thi Huyen Trang

Phần mềm làm mát CPU thì không phải là không có nhưng nó chỉ làm việc ở chế độ ảo, lúc bạn chạy Idle tức là máy không có làm gì hoặc rất ít nó sẽ tự hạ tốc độ CPU hạ FSB làm cho CPU mát hơn , còn lúc bạn dùng CPU 100% thì nó vô dụng ... Chứ phần mềm làm mát CPU thì không có tác dụng nhiều...
(Xem thêm)