Làm thế nào để máy tính của bạn có thể xem được tới 80 kênh truyền hình miễn phí. ESPN, star spost, vtv 1, vtv 2, vtv 3, vtc1, vtc2, vtc3 . ... Với phần mềm VLC trên đường truyền ADASL của FPT.