Muốn xin miễn phí phần mềm download về máy của máy ãnh canon k-t-s EOS 20D của nước sãn xuất nhật bãn thi xin ỡ đâu, đễ load về may
Phần mềm mới FUJIFILM X RAW STUDIO sắp được ra mắt, MacOS sẽ được ưu tiên cập nhật trước.
Phần mềm xử lý ảnh RAW mới nhất của Fujifilm - FUJIFILM X RAW STUDIO mới đây chính thức được ra mắt với khả năng hỗ trợ máy ảnh kết nối với máy tính thông qua cổng USB giúp xử lý ảnh RAW. Phần mềm mới này khá thú vị, thông qua... (Xem thêm)