Em đang muốn thiết kết công thức hóa học trên HĐH linux nhưng không có phần mềm và sách hướng dẫn, ai biết giúp em với?

hoang anh

Phần mềm vẽ công thức rất hữu dụng với nhiều công cụ cho phép vẽ các loại liên kết, mạch thẳng, mạch nhánh, vòng thơm, vòng no, dị vòng,....v.v Giao diện phần mềm, cách bố trí công cụ đơn giản, dễ sử dụng. Đặc biệt có khả năng báo lỗi nếu các bác vẽ sai ( chẳng hạn nếu các bác nối 1 nối...
(Xem thêm)

loc minh tung

Với Phoronix Test Suite người dùng hoặc các nhà sản xuất phần cứng, phần mềm có thể so sánh (benchmark) hệ thốnng/sản phẩm của mình. Bộ suite bao gồm 57 tests khác nhau nhưng đa số là so sánh cho laptop và desktop Chi tiết đọc thêm từ http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item...
(Xem thêm)