có bộ ảnh ngon mà không biết phần mềm nào tốt cả!

nguyễn anh hùng

Bạn có thể search phần mềm Flash Slideshow Maker Pro 4.85 hay bạn có thể vào trang tạo slide ảnh online http://www.photosnack.com/