Sản phẩm nổi bật
Nên mua nhà trung cư không? Nhược điểm của chung cư là gì?

thu

Đối tượng mua nhà chung cư : chủ yếu là những gia đình trẻ thuộc thế hệ 7X, 8X, họ thường sống độc thân hoặc mới lập gia đình, đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có mức thu nhập khá và ổn định và có xu hướng sống hướng ngoại. -Trong cuộc sống và công việc bây giờ chúng ta thường có...
(Xem thêm)