Nguyễn Văn Thuân

trời nắng mồ hôi mất nhiều hơn so cới bình thường, uống nhiều nước cũng là chuyệ đương nhiên thôi.
Sau những buổi lao động nặng, để hồi phục sức khỏe tôi muốn ăn tăng nguồn đạm từ thịt cá. Như vậy có được không?

thu

Chào bạn, Trong quá trình lao động hay luyện tập nặng, lượng các chất đạm, đường, mỡ, của cơ thể bị phân giải rất nhiều để giải phóng ra năng lượng giúp cơ thể hoạt động. Tuy nhiên, cùng với việc sinh năng lượng, quá trình phân giải các chất còn sinh ra những chất chuyển hóa trung gian...
(Xem thêm)