pq

iPhone 4 đẹp hơn hẳn tất cả các smartphone khác iPhone 3GS còn có nhìn ra điểm xấu trong thiết kế và không đẹp bằng một số loại smartphone khác trên thị trường, nhưng iPhone 4 thì đẹp hơn hẳn. Có thể sẽ là một chuẩn mực về thời trang mà các hãng khác phải chạy theo. Về tính năng thì...
(Xem thêm)