Sản phẩm nổi bật

hao

Để email gửi đi không bị vào Spam là 1 vấn đề rộng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: dải IP của Email Server (của cả tài khoản gửi và tài khoản nhận). Yếu tố này, đối với đa số người sử dụng, gần như là không thể can thiệp. Bài viết này chỉ đề cập tới yếu tố Nội Dung Email - yếu tố...
(Xem thêm)