Ngoài việc sửa lỗi của các phiên bản trước thì Y!M 11 đã có thêm khả năng liên kết với nhiều mạng xã hội phổ biến nhằm cạnh tranh với các đối thủ. 1. Liên kết, Chat và cập nhật thông tin từ Facebook Ngoài khả... (Xem thêm)

rudfjghdgj

Thanks! Thông tin bạn chia sẻ.

tun cua di

Ngoài việc sửa lỗi của các phiên bản trước thì Y!M 11 đã có thêm khả năng liên kết với nhiều mạng xã hội phổ biến nhằm cạnh tranh với các đối thủ. 1. Liên kết, Chat và cập nhật thông tin từ Facebook Ngoài khả năng chat giữa các tài khoản Yahoo! và Live...
(Xem thêm)