Tôi muốn lợp lớp tôn lạnh để trong nhà bớt nóng hơn nhưng không biết chi phí có đắt không? Tôi có căn nhà 30 m2 (10x3m). Tôi dự định lợp tôn lạnh cho mái nhà. Các bạn tư vấn giúp chi phí mua vật liệu, nhân công hết bao nhiêu.... (Xem thêm)

Phan Nhật Anh

19 cây hộp x 180k. 36m2 tôn xốp 0.4 x 145k. Vít 7cm = 1 túi =140k. Công thợ 60 - 70k/m2. Bạn tự nhân ra nhé. Hộp kẽm dùng 1.4 x 30 x 60mm