Sản phẩm nổi bật
Nêu hiện tượng ăn mòn của xi măng? Phân tích nguyên nhân gây ra sự ăn mòn xi măng trong môi trường nước có axit vô cơ? Các biện pháp đề phòng?

jkfshrjkg

Ăn mòn xi măng là sự hòa tan các thành phần khoáng trong xi măng, do khi xi măng tiếp xúc với môi trường nươc biển, nước thải công nghiệp va dân dụng, nước khoáng nước ngầm... - Ăn mòn trong nước: Trong xi măng có ham lương Ca+ rất nhiều khi gặp môi trường nước tạo ra Ca(OH)2...
(Xem thêm)