Tran Quynh Nhung

[quote]Từ bài viết của [b]betiteo[/b] Mình đã từng xài W705, và bây giờ là Yari, W705 có thiết kế đẹp hơn Yari, nhưng thực sự chụp hình không tốt bằng Yari, cơ chế trượt W705 rất yếu, xài khoảng vài tuần là tróc chữ Sony Ericson ở mặt trước, loa hơi nhỏ, Yari có thiết kế không đẹp bằng...
(Xem thêm)