Mình cần nguyên lí làm việc, một số hư hỏng và cách khắc phục của máy nén "KÍN". Mình cảm ơn