Sản phẩm nổi bật
Đơn vị chúng tôi được cấp 1 máy monitor ut4000b nhưng do chưa sử dụng thành thạo nên đã cài đặt máy sai, không đo được nhịp tim (không hiện thị và báo trên máy). Bây giờ chúng tôi phải chỉnh sửa như thế nào?

Đỗ Vân Thành

Bạn lên liên hệ với người bạn or trung tâm bảo hành họ sẽ cho người tới chỉnh sửa, viện mình mới mua họ tới tư vẫn và bảo hành tốt lắm.