em khong biết gì về máy tính

Wasabi

Bạn vào topic này để tham khảo nhé! Có đấy đủ cấu hình chi tiết và bảng giá đấy bạn ạ [;)][blue]http://www.vatgia.com/hoidap/detail.php?&iCat=4129&iPro=9300[/blue]