Bị giam tiền, nuốt thẻ, không khách hàng nào có bằng chứng trong tay để kêu kiện. Muốn đòi lại, phải "nhờ vả" chính "nhân vật" bị kêu kiện: ngân hàng. [b] Kiện ATM: "Nước đổ lá khoai"[/b] Chị Vũ... (Xem thêm)

tun cua di

Mình cũng bị 1 lần rùi.