Sản phẩm nổi bật
mình đang sử dụng máy chấm công wise eye 9089 cho hệ thống của mình nhưng mình gặp phải một lỗi khó giải quyết là. hệ thống chấm công của mình thường bị mất một ngày dữ liệu bất kì trong một tháng đối với cả 4 máy. một ngày bất kì... (Xem thêm)

Phạm Hữu Khiển

Thế này là lỗi do phần mềm wise eye rồi, bạn có thể thử dùng phần mềm chấm công của công ty phú phát nhé :D
Các lỗi thường gặp của phần mềm máy chấm công
Máy chấm công giúp doanh nghiệp kiểm soát thời gian làm việc của cán bộ nhân viên một cách khoa học, nhanh chóng. Đồng thời, kết nối với phần mềm máy chấm công để kết xuất các báo cáo hỗ trợ việc... (Xem thêm)