Cả 2 hãng này đều là của Nhật , mình đang băn khoăn không biết nên dùng loại nào? Mọi người tư vấn giúp mình.

Mr. Trí

Tui chọn Canon