Giải đáp smartphone gập có hai màn hình kèm bản lề từ Microsoft.
Surface Phone của Microsoft sau một thời yên lặng đã chính thức được trở lại. Chiếc smartphone này có gì đặc biệt, hay cũng giải đáp nó với bài viết bên dưới này: Màn hình kép sử dụng bản lề cho Surface Phone với bằng sáng... (Xem thêm)