Laptop em khi mở lên màn hình màu đen và hiên len bảng windows explorer has stopped working em thử bấm ctrl + shift + esc vào applications chọn new task bấm chữ explorer Sau khi bấm OK no se... (Xem thêm)

Vo Thanh Hung

bạn cài lại hệ điều hành cho nhanh gọn lẹ..... rồi quét virus các ổ dữ liệu bằng phần mềm bản quyền để tránh bị lại sau này. Nếu bạn chưa có phần mềm virus bản quyền nào thì có thể đến trung tâm sửa chữa máy tính nào gần đó cho họ quét và diệt virus bằng phần mềm bản quyền có uy tín.......
(Xem thêm)