Sản phẩm nổi bật

Minh hung

Ai có màn hình cingular 2125 thì bán cho tôi nhé,hoặc mún mua xác điện thoại 2125 thì tôi bán cho
LIEU CO MAN HINH CUA BB 8310 HAY K?NEU GAP SU CO PHAI THAY THE THI MUA O DAU? AI BIET CHI DUM. CAM ON!

dương nguyễn phương tùng

ban vao clinck nay xem nha http://www.123mua.com.vn/xem?sp=QXASUFUgAX