Thằng bạn vừa điện hỏi về laptop của nó, bật khởi động lên, sau đó màn hình bị tắt, nó gập máy lại rồi khởi động, màn hình lên, sau lại tắt ...... máy nó là HP không biết lỗi do đâu?

Nguyễn Thế Lợi

Theo như bạn mô tả thì lỗi ở cáp lên màn hoặc chính đèn cao áp trong màn LCD bị già bóng dẫn đến hiện tượng lóe sáng rồi lại tát tối đen .Bạn thử nhìn kỹ vào màn hình xem còn hình mờ bên trong không . Lỗi này sửa rất đơn giản lấy ngay mà chi phí chỉ có 200 nghìn Bạn hãy gọi...
(Xem thêm)