Sau 8 tháng ròng rã sửa đi sửa lại máy tính, thay đi đổi lại chỉ 1 linh kiện, khách hàng chỉ nghĩ đến việc phải đến trung tâm bảo hành là đã rớt nước mắt. [b] Chiếc tem bảo hành khó hiểu[/b] [gallery]/17/dqg1264949082.jpg[/g... (Xem thêm)

tun cua di

Bảo hành: Ban phước hay thực hiện trách nhiệm? Trong điều 4, dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng (NTD) quy định: NTD được đòi bồi hoàn, bồi thường thiệt hại khi hàng hoá, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc các nội dung khác mà thương...
(Xem thêm)